sreda, 12. september 2012

Zdaj pa dost! - festival neodvisne filmske produkcije za spremembe

ZDAJ PA DOST`! - festival za spremembeZakaj imamo finančno krizo? Zakaj imamo borzo? Ali jo v resnici potrebujemo? Kakšna je “zgodba” z nafto? Zakaj imamo vojne? Zakaj ljudje izgubljajo/mo službe? Od kod toliko krivic? Kako nastaja in kaj sploh je denar? Ljudje na večino teh vprašanj ne poznamo pravega odgovora in to je morda glavni vzrok, da se s temi težavami še vedno spopadamo.

ZDAJ PA DOST! ne bo le festival neodvisnega dokumentarnega filma. To bo odločen in tudi ustvarjalen vzklik osveščene javnosti, ki ima dovolj neučinkovitih prijemov trenutnih vladajočih struktur. S tem festivalom želimo začeti s pisanjem novega poglavja v knjigi zgodovine ter začrtati pot v skupno oblikovanje prihodnosti, ki bo temeljila na trajnosti, napredku, sodelovanju, družbeni enakosti, skrbi za sočloveka in planet ter vsem pripadajoči skupni blaginji.
* četrtek, 13.9., ob 20h - projekcija dok. filma Propad
 
* petek, 14.9., ob 20h - projekcija dok. filma Yes men popravita svet

* sobota, 15.9., ob 20h - projekcija filmov Ameriške sanje in Raj ali opustošenje

* nedelja, 16.9., cel dan - program na prostem in poziv k akciji/zboru v Piranu, Mariboru in Ljubljani, sodelovanje s sorodnimi organizacijami

Festival se bo hkrati odvijal na več prizoriščih po Sloveniji. Potrjene lokacije so naslednje: Ajdovščina, Brežice, Celje, Cerkno, Idrija, Laško, Ljubljana (3x), Maribor (3x), Mozirje, Murska Sobota, Piran, Pivka, Ptuj, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Slovenj Gradec, Stična, Sv. Jurij ob Ščavnici, Tolmin, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje ob Savi,...obiščite vaš lokalni mladinski ali kulturni center, kjer bodo projekcije filmov. Projekcije pa se bodo odvijale tudi na prostem (na trgih in podobnih zadevah). Nedeljski program se bo odvijal le na treh osrednjih prizoriščih, ki bodo v Piranu, Ljubljani in Mariboru. Ta dan bo v okviru festivala tudi najbolj ključen, saj bo namen nedeljskega programa v sodelovanju z ostalimi organizacijami pozivati k akciji in tako aktivirati čim večje število ljudi.

Festival je v prvi fazi zamišljen kot spodbuda za že več kot očitno nujne spremembe v načinu delovanja naše družbe. Tu ne govorimo o zdrahah na domači politični sceni, slovenskih tajkunih ali 6. bloku TEŠ. Izzivi, s katerimi se soočamo, pridobivajo globalne razsežnosti in vedno bolj dojemamo, da so problemi, ki obremenjujejo različne narode po svetu takorekoč skupni in vplivajo na blaginjo vseh prebivalcev našega planeta. Da bi jih lahko sploh začeli učinkovito reševati, pa moramo seveda uspešno premostiti medsebojne razlike ter se zediniti v skupnem pogledu na prihodnost našega planeta. Jutrišnje težave so postale današnje težave in ljudje se v vedno večjem številu sprašujemo, kako jih rešiti. Postaja nam jasno, da kot družba ne moremo več delovati neodgovorno ter skupne odločitve prepuščati izbranim posameznikom, ki jih neizogibno omejuje njihov osebni interes.

Da bi lahko naredili prvi korak v pravo smer, pa moramo na prvem mestu razumeti ozadje težav, s katerimi se spopadamo danes. S festivalom “ZDAJ PA DOST`!” želimo ljudi poučiti o temeljnih vzrokih za trenutno najbolj ključne težave človeštva. Šele dobro poučena javnost ima namreč na voljo glavno orodje za spremembe, to pa je znanje. Filmski večeri bodo namenjeni izključno temu. V četrtek, petek in soboto bomo tako obiskovalcem festivala ponudili celo paleto informacij, ki nudijo vpogled v vzroke za globalno korupcijo, številne svetovne krize, revščino in pomanjkanje v mnogih deželah, vztrajno rabo fosilnih goriv, pomanjkanje pitne vode ipd. Na teh večerih bo naš cilj spodbuditi debate o perečih skupnih težavah, pa tudi o možnih rešitvah, ki so v nekaterih filmih predstavljene.

Pobudnik dogodka je društvo Duh Časa, kateremu se lahko tudi pridružute, prispevate svoje ideje, razmišljanja, postanite prostovoljec/ka ipd. Več o tem pa tukaj.

Ni komentarjev:

Objava komentarja