četrtek, 27. junij 2013

Nova številka občasnika IndiJanez na planu

Pred dnevi je izšla je četrta številka občasnika IndiJanez. Izzid občasnika je sovpadel z 19. obletnico Pekarne, alternativnega kulturnega centra v Mariboru, iz koder ta občasnik prihaja na površje. IndiJanez ostaja zvest sam sebi; je nelektoriran, necenzuriran, a selektiven. Branje na lastno odgovornost. Kopiranje dovoljeno, deljenje zaželeno. Tudi v četrti številki je sodelovalo naše uredništvo ter prispevalo nekaj novic iz punk rock scene.

Občasnik IndiJanez (v razvidu medijev pod št. 1763) v skladu s temelji svobodnega izražanja, nedotakljivosti ter varstvom človekove osebnosti in dostojanstva, necenzurirano in neobremenjeno obvešča in informira o socialnih, kulturnih in ostalih aktivnostih društva IndiJanez, predvsem pa je ogledalo kritičnega razmišljanja mladih o aktualni družbi in njenih vzvodih in manifestacijah. Temelji občasnika Indijanez slonijo na svobodnem pretoku informacij, neodvisnem poročanju in odprtosti za različna mnenja, prepričanja in za raznolike vsebine. Vsebinska izhodišča se izogibajo političnim opredelitvam in ideološkim označbam in determinističnim kategorizacijam. Vsebinsko jedro občasnika teži k aktivnemu sooblikovanju družbe, kritičnemu podajanju pogleda na aktualna in pretekla dogajanja, pacifizmu, egalitarizmu, nekonformizmu, revoluciji, svobodnjaštvu... 

IndiJanez skuša iskati rešitve za dosego pravičnejše in konstruktivnejše družbe zavoljo dobrobiti vseh živih bitij. Še posebej nudi platformo za tiste miljeje in skupine, ki so socialno ali kako drugače ogrožene, marginalizirane ali v drugih medijih potisnjene v ozadje oz. ideološko interpretirane in namensko označene.

Online izdaja, primerna za branje in tiskanje: klik. V kolikor želite prejeti fizični izvod kontaktirajte: desk@indijanez.si

Občasnik lahko v fizični obliki dobite: 

Maribor: MC Pekarna, Hostel Pekarna, Gustaf, Pekarna, Infopeka, EPM info točka, Čitalnica Rotovž, Kavarnica Glavni trg, Bar Sova (UKM), čitalnica Rotovž, Eat Smart, Huda kava, Kult, MOM (mizica pri županovi pisarni), Štuk, TIC, Tildos, Punkt klub, TOTO, Patrick's Pub, Čajek, Bober (Strossmeyerjeva), Rokaj, II. gimnazija, Prva gimnazija, Domi upokojencev (Tezno, Sončni dom Pobrežje, Pod Gorco, Borova Vas), čakalnice zdravstvenega doma Adolfa Drolca.
Ljubljana: Socialni center Rog, [A] Infoshop

Odprti smo za kritike in predloge, mlade vabimo k sodelovanju. Vsi zainteresirani pišite na zgornji mail ali na: slovenia.punkrock@gmail.com.

Ni komentarjev:

Objava komentarja